עברית
 
 

���� ����� ������ ��� BoLeRio.Com

��� ���� - ������ ������ ���� - �����, �����, �� �� ����� ����� ����� ������� ����������� Ibero-Americana. ���� 1982 ��� ����� ����� ������� (����� American Express Travel  ������ ������� ������ ����� ������). ���� 2003 ����� �� ������ ������� ���� �� �'���. 

 

��� ������ - ��� ��� ������� ������ (� - 65% ��� ��������� ������ �������) �� ��������, ���� ����� ���� - ����� ������ ������ (����� ����� �����). �� ���� ����� ���� ���� ���� ���� - ��� 180 ������ ������ ����...

��� ��������� - ����� ��������� - �� ������ ���� ������. ���� �� ���� �� �� ������� ����� �������. �� �� ������ ����� �������� - �� �� ��� ���� ����� ����� - �� �� ������� ����� ������ ��� ����� �� ����� ����� ����� �������� - ����� ������ ��������.  �� ����� ����� �� ��� ������� �� ������ ���  www.riodejaneiro-turismo.com.br'  �� ���� ��  ���� ������ ������� ����. ���� �� ��� �� �� ���� ���� �� ������ �������� ����� �������� - �� ������� �����.

 

��� �� ���� (�� ����� ��� - ���� ����� ���) - ����� ���� �� ����� �������� ����, ���� ������ ������� �����.  ����� ���� ���� ������ ��� -������� ������� ������� �� ������ ����� ���� �/�� ���.

 

������ ������ ������ ��� �� - ���� ��� ��� ����� �� �������� ���� ��������, ��� ���� ������ ������ ������ - ������� ������� - ����� ������� ����.

 

������ ������ ������ ����� - �������� �� ����� ������ ���� ������� ������ - ���� ���� ������.

 

��� ����� ���� �� ����� - ��� ����� �� ������ ������ - ���� !

 

 

 
   

���� ���� | ���� ���� | ���� | ��� ���� | ������  | ����� ������ | ����� |���� | ����� | ������ | �����

       ���� ����� ����  |  ��� ���    BoLeRio.com � 2004-2012  �� ������� ������