תנאי שימוש במידע באתר BoLeRio.com

אתר זה ניתן כשרות לצבור. באתר זה נעשה כל מאמץ כדי לספק מידע נכון ומקיף. קישורים לאתרים אחרים ניתנים כדי לשפר את המידע. אנו לא אחראיים לתלונות לגבי התוכן, או טעויות מכל סוג או תקלות הנמצאים באתר זה או בקישורים הנכללים בו. המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

 

זכויות היוצרים בתוכן האתר שייכות לבעל האתר .זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על כתב, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ( להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר. המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין.

שימוש הוגן כולל ציטוט סביר. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט: אתר www.bolerio.com. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל שינוי, העלול לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת בעל האתר.

 

למידע נוסף:צור קשר

 

 

 
   

עמוד הבית | מידע כללי | לינה | מפת האתר | תמונות  | שרותי תיירות | טיפים |חגים | קרנבל | בטיחות | בילוי

       תנאי שימוש באתר  |  צור קשר    BoLeRio.com © 2004-2012  כל הזכויות שמורות